Je account bij pictureplaza

Tijdens het aanmaken van een account kan je kiezen voor een gratis en een premium account.
Met een gratis account heb je de beschikking over 50 Mb aan schrijfruimte en kan je maximaal twee albums aanmaken.
Met een premium account heb je een jaar lang het recht op 400 Mb en kan je een onbeperkt aantal albums aanmaken.

Premium account is verlopen

Wanneer je premium account verlopen is kan je het verlengen of je gaat verder met een gratis account wat dan wel weer inhoud dat je minder dan 50 Mb aan schijfruimte in gebruik moet hebben om nog foto’s te kunnen uploaden. Mocht je meer dan twee albums hebben dan kan je nog steeds je albums houden die je hebt aangemaakt onder je premium account echter je kan geen nieuwe albums meer aanmaken.

Betalen, premium account is verlopen of je gratis account omzetten naar premium account

Wanneer je account verlopen is ontvang je hierover een e-mail bericht. Je kan betalen door naar je profiel te gaan via het menu, Mijn en dan Profiel en dan tabblad "Account info" betalen.
Na het betalen wordt automatisch je account als premium account verlengt of je gratis account omgezet in een premium account.